Garbage – Empty

Deze week staat Garbage in Paradiso. Ik ben er niet bij dit keer. Nog maar een paar maanden geleden zag ik de band in Tilburg. Toch begin ik nu een beetje spijt te krijgen. Het nieuwe nummer klinkt wel weer heel goed. Ze mogen wat ouder worden, en minder bekend zijn, de muziek is er niet minder op geworden.

In de tijd van “Only Happy When it Rains” was Garbage een grote band. Nu moet ik veel mensen uitleggen wie het zijn. En ja, ik hou van nostalgie. Het brengt mij even terug naar mijn studententijd. Natuurlijk herinner ik me dan alleen de mooie dingen van toen.

Garbage, en met name leadzangeres Shirley Manson, zijn altijd zeer uitgesproken geweest als het gaat om verschillen tussen mensen. Haar oproepen tot tolerantie en acceptatie van hen die “anders” zijn verstillen niet. Naast heerlijke muziek dus ook nog een boodschap waar ik van harte achter sta!

Geplaatst in Herinneringen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Dankjewel Henry

Uitgiftepunt van de voedselbank in 's-Hertogenbosch

Uitgiftepunt van de voedselbank in ‘s-Hertogenbosch

Maandag 7 december brachten de leden van de commissie FES van de Bossche gemeenteraad een bezoek aan de voedselbank. Ik ben dan wel geen lid van die commissie, maar het is eigenlijk nooit een probleem as er iemand anders mee wil. Dit keer ook niet gelukkig. Natuurlijk was ik al eens bij de voedselbank rondgeleid, maar nog niet op deze locatie en niet door de huidige voorzitter, Frans Koeman. Het werd opnieuw een interessante en leerzame avond. 1 verhaal bleef mij in het bijzonder bij, en blijkbaar mij niet alleen.

Frans Koeman vertelde ons over één van zijn vrijwilligers. Deze man is al jaren 30-40 uur per week actief bij de voedselbank. Met zijn kennis en expertise uit het verleden is hij een meer dan nuttige kracht, een spil van de organisatie, geworden. Recent is hij door Weener XL benaderd om deel te gaan nemen aan een werkervaringsplaats. Om meer kans te maken op een baan in de toekomst moet hij weer ritme opdoen en actief worden zo was, volgend Frans Koeman, de redenatie. Te gek voor woorden natuurlijk, maar helaas niet iets nieuws.

GroenLinks, SP en PvdA hebben al vaker aandacht gevraagd  voor de manier waarop mensen op deze manier door Weener XL worden weggehaald van een plek waar ze goed bezig zijn. Dit keer was het VVD’er raadslid Henry Liebregts die schriftelijke vragen stelde aan het college. Hoe kan dit en waarom gebeurt dit? Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Niet lang geleden was ik in debat met Henry over een motie die wij gezamenlijk met de PvdA indienden. Maak van activiteiten bij buurtinitiatieven leerwerkplaatsen. Dit om te voorkomen dat mensen die daar vrijwillig aan de gang gaan en meerwaarde hebben daar door Weener worden weggehaald. Henry Liebregts noemde dat toen het optuigen van bureaucratie. Ik noemde het het leveren van maatwerk. Een manier om mensen te houden waar ze zich prettig voelen en een positieve ontwikkeling laten zien. Natuurlijk zou het mooier maatwerk te leveren zonder daar nieuwe regels voor op te tuigen.

De vragen die Henry Liebregts stelde zijn mij uit het hart gegrepen. Wat fijn dat de vragen nu ook uit een andere hoek komen. Het blijkt maar weer dat onze ideeën toch niet altijd ver uit elkaar liggen.

Dankjewel Henry!

Geplaatst in GroenLinks, In de stad | Een reactie plaatsen

De Eettafel

Eten bij de Eettafel

Lekker en gezellig: eten bij De Eettafel

Vorige maand was ik te gast bij De Eettafel.

Dit initiatief, dat iedere woensdagavond plaatsvindt in de lerarenkamer van basisschool ’t Schrijverke bestaat nog niet zo lang. Iedere woensdag zijn mensen uit Maaspoort welkom om, voor een klein bedrag, iets met elkaar te komen eten. Enkele kinderen uit groep 7/8 zorgen voor de bediening en voorbereiding. Enkele enthousiaste vrijwilligers zorgen voor de inkopen en bereiden de maaltijd. Lees verder

Geplaatst in In de stad | Een reactie plaatsen

Burgerinitiatief

De bewoners van de Schutskamp zijn ze het nu wel zat. Zowel de vele auto’s van onbekenden die de hele dag voor de deur geparkeerd staan als de gemeenteambtenaren die vertellen waarom de door bewoners en wijkraad bedachte oplossingen niet mogelijk zijn. En dus nemen ze het heft in eigen hand.

WP_20140901_20_38_14_ProDoor middel van een burgerinitiatief wil de wijkraad west een mogelijke oplossing rechtstreeks voorleggen aan de gemeenteraad. Een dertigtal bewoners kwam opdagen om mee te beslissen over de mogelijkheden. Een blauwe zone willen ze, geen vergunningen. Bovendien willen ze daar de eerste jaren niets voor hoeven betalen. De gemeente heeft er in hun ogen zelf voor gezorgd dat de parkeerdruk in deze wijk zo groot is geworden. Lees verder

Geplaatst in In de stad | Een reactie plaatsen

Samen denken doen

Deze galerij bevat 9 foto's.

Galerij | Een reactie plaatsen

Begin van een oplossing?

Om maar eens met een open deur te beginnen: ieder mens is anders. Natuurlijk levert dat wel eens problemen op, vaker door angst voor het onbekende dan dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.

Al jaren hebben we het over de multiculturele samenleving. Vooraanstaande politici hebben inmiddels aangegeven dat deze mislukt zou zijn. Dat is niet mijn ervaring. Toch is wat mij betreft is die multiculturele samenleving een term van vroeger, en is onze inzet nu te werken aan een transculturele samenleving: verschillende culturen niet naast, maar door elkaar.

Andere achtergronden brengen andere zienswijzen, andere oplossingsstrategieën en nieuwe ideeën. Laten we daar vooral gebruik van maken! Verschillen zijn een kracht, verschillen zijn het begin van een oplossing voor zo’n beetje iedere uitdaging!

Gelukkig is ook ons verkiezingsprogramma hier helder:

Diversiteit en emancipatie: verschillen zijn kansen

GroenLinks staat voor een stad waar iedereen mag en kan meedoen, ongeacht sekse, seksuele voorkeur, afkomst, leeftijd, handicap, etc. Uitsluiting op basis van deze kenmerken is ons vreemd. We staan voor een samenleving waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan talenten, kwaliteiten en opvattingen. Iedereen dient eerlijke kansen te krijgen om zichzelf te bewijzen en te ontwikkelen, met enthousiaste aanmoediging en zonder vooroordelen. Overal hoort ruimte te zijn voor verschillende manieren om het eigen talent te ontwikkelen en samen vorm te geven aan onze samenleving. Belemmeringen daarvoor moeten we wegnemen en kansen moeten we benutten. In het onderwijs, in kunst en cultuur, in het bedrijfsleven, in sportclubs en verenigingen, in zorg en welzijn, en in de politiek. Juist verscheidenheid kan de stad versterken als mensen de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De brede opzet van scholen in de stad en het sterke verenigingsleven bieden daar volop kansen voor.”

Geplaatst in Gemeenteraad, GroenLinks, Kandidatenlijst, Verkiezingen | Een reactie plaatsen

Open blik

Bram van Ojik citeerde in zijn bijdrage ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van GroenLinks enkele woorden van Femke Halsema en typeerde zo voor mij de politiek en onze partij: “Politiek bedrijf je niet vanuit dogma’s, maar met een open blik. Het is goed om idealen te hebben, maar het mag nooit ten koste gaan van je vermogen opvattingen bij te stellen.”

Net als alle andere kandidaten onderschrijf ik ons verkiezingsprogramma en zal ik mij inzetten voor gelijkwaardigheid, natuur en duurzaamheid in onze gemeente. Het is die open blik die de politiek volgens mij zo hard nodig heeft. Waar zijn de verbindingen te maken, samen met wie kunnen we onze idealen stapje voor stapje dichterbij brengen en wanneer moet je je visie (durven) bijstellen?

De afgelopen jaren heb ik als fractiemedewerker het politieke proces van dichtbij mee- gemaakt. Ik verzorg de digitale nieuwsbrief, schrijf verslagen van de raadsvergaderingen, hou de lokale website bij, ben voorzitter van de rode werkgroep en maak deel uit van de redactie van ons ledenblad. Het advies van de kandidatencommissie is voor mij zowel een blijk van waardering als van vertrouwen. Een vertrouwen dat ik de komende tijd waar wil maken!

Geplaatst in Gemeenteraad, GroenLinks, Kandidatenlijst, Verkiezingen | Tags: , | Een reactie plaatsen